De boer et partners immobilier Belgique
De boer et partners immobilier Belgique
De boer et partners immobilier BelgiqueDe boer et partners immobilier Belgique
Home A vendre A louer Contact Services
nederlandse-vlag (1K) BE-NL english

De Boer & Partners - immobilier Belgique

Services

  • Site web mis à jour montrant toutes les habitations disponibles dans la zone Anvers-Turnhout
  • Plus de 30 années d’expérience du marché immobilier haut de gamme
  • Agent plurilingues
  • Agents qui travaillent dans la région dont ils sont originaires et qui peuvent donc vous donner de nombreuses informations sur les écoles, la commune, les magasins, etc.
  • Vaste réseau d’avocats, de comptables, etc., prêts à répondre à toutes vos questions légales et financières
  • Bureaux parfaitement équipés pour un traitement efficace des dossiers
  • Localisation stratégique de nos sept bureaux dans toute la zone Anvers-Turnhout
  • Nous vous assisterons depuis votre toute première visite jusqu'à la signature de l'acte avec le notaire !
Inscrit en Belgique sous le numéro IPI: 200801
Agent immobilier officiel respectant la déontologie de l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI)
Organe de contrôle : IPI, 16B, rue de Luxembourg, 1000 Bruxelles, Belgique

Déontologie du secteur immobilier: arrêté royal du 27 septembre 2006
logo BIV CIB

DISCLAIMER


De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.deboerenpartners.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de De Boer & Partners Immobiliën Groep website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch De Boer & Partners Immobiliën Groep, noch Whise (beheerder van de site De Boer & Partners Immobiliën Groep) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levensfeer)
Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver. Alle persoonlijke informatie meedegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.